3. OLAĞAN GENEL KURUL

Ekleme Tarihi 9.12.2017

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Derneği Olağan Genel Kurulu 23 Aralık 2017 Cumartesi günü toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda Genel Kurul aynı yer ve saatte 6 Ocak 2017 tarihinde toplanacaktır. Katılımlarınızı bekliyoruz.

 

GÜNDEM:

Açılış ve Saygı Duruşu İstiklal marşı

Yönetim Kurulu Başkanının konuşması

Açılış  konuşmaları

Divan’ın oluşturulması

Faaliyet Raporunun sunulması

Bilanço Mali Raporun sunulması

Denetim Kurulu Raporunun sunulması

Faaliyet raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bilançonun ayrı ayrı müzakeresi

Tüzük Değişikliği önerilerinin sorgulanması

2018-2019 yıllarına ait çalışma programı taslağı

2018-2019 Tahmini Bütçesi, (Kayhan Olanca Sunacak)

Yönetim kurulu ve yedek üyelerin Seçimi

Denetim Kurulu yedek üyelerin Seçimi

Dilek ve Temenniler

Kapanış

 

 

Tarih      : 23 Aralık 2017 Cumartesi

Saat       : 09:30

Yer         : OSTİM OSB Konferans Salonu

  1. Yıl Bulvarı 101/A Ostim Yenimahalle Ankara