4. Olağan Genel Kurulu Daveti

Ekleme Tarihi 16.11.2019

 

Değerli Üyelerimiz,

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi 4. Olağan Genel Kurulu 21 Aralık Cumartesi günü saat 09:30’da 100. Yıl Bulvarı 101/A OSTİM Yenimahalle Ankara Adresinde bulunan OSTİM OSB Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamaması durumunda, Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın aynı adreste 4 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Saygı duruşu & İstiklal marşı
 3. Başkanlık Divanının Teşekkülü
 4. Protokol Konuşmaları
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider hesaplarının sunulması
 6. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sunulması
 7. Disiplin Yönergesi ve Disiplin Kurulu Faaliyet Raporunun Sunulması
 8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Muhasebe Raporları, Denetim Kurulu Raporlarının Müzakeresi ve Ayrı Ayrı İbrası
 9. Yeni Dönem Çalışma Programı ile Tahmini Bütçe Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 10. Varsa Tüzük Değişikliğine taleplerinin görüşülüp karara bağlanması
 11. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyelerinin Seçimi
 12. Dilek Temenniler ve Kapanış