Üyelik

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi'ne üyelik için aşağıdaki dosyaya ek olarak;

  1. Dernek Üyeliği ve Temsile Yetkili Kişinin Atanması Konusunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı
  2. Şirket Vergi Levhası Fotokopisi
  3. Şirketin Ticaret Sicili Gazetesi Yayını
  4. Temsile Yetkili Kişinin 2 Adet Fotoğrafı
  5. Kapasite Raporu veya Sanayi Sicil Belgesi
  6. Temsile Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi

evraklarının birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

Not : Yönetim Kurulu kararı gereğince yeni üyelerimizden giriş aidatı alıyoruz.

İlgili Dökümanlar