6. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Ekleme Tarihi 12.12.2023

Kümelenmemizin 6. Olağan Genel Kurulu OSTiM OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Küme Yönetim Kurulu Başkanı Akman Karakülah, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmada sektörün yerli üretimden hammadde, enerji maliyetleri ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacını dile getirdi. OSTiM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın
üniversite sanayi iş birliğinde OSTiM'de çok ciddi yol alındığını vurguladı. Aydın,"Dünyanın iyiliği için Türkiye, Türkiyenin iyiliği için OSTiM ve kauçuk kümelenmemiz gerekiyor." dedi. OSTiM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Müldür, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu en önemli kaynak, nitelikli ana eleman olduğuna dikkat çekerek, OSTİM Teknik Üniversitesinin uygulamalı eğitim
programlarıyla tecrübeli öğrenciler yetiştirdiğini vurguladi. OSTiM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın oy birliğiyle Divan Bașkanlığına seçildi. OSTİM Kauçuk Kümelenmesi Proje Yöneticisi Özüm Özelge 2022-2023 yilı faaliyetlerini ve yeni dönem hedefledikleri faaliyetleri anlattı. Kümenin kurucularından ve 4 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Akman Karakülah Genel Kurul tarafindan Onursal Başkan seçildi. Küme, faaliyet raporu, gelir gider hesapları ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi. OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydin oy birliğiyle Divan Bașkanlığına seçildi. Özüm
Özelge 2022-2023 yilı faaliyetlerini ve yeni dönem hedefledikleri faaliyetleri anlattı. Kümenin kurucularından ve 4 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Akman Karakülah Genel Kurul tarafından Onursal Başkan seçildi. 

Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ise şu şekilde;

Cenk Çınarbaş (Karadağ Kauçuk) Yönetim Kurulu Başkanı,
Ezgin Öğünç Durhan (Tambursan) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ,
Yıldız Bezek (DRC Kauçuk) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
Melek Öge (Ögepol Poliüretan) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
İrfan Koçan (Bimbo Otomotiv) Sayman,
Osman Arabacı (Lider Conta) Yönetim Kurulu Üyesi,
Volkan Aka (Bilplas Savunma) Yönetim Kurulu Üyesi,
Emin İpek (Emin İpek Kauçuk) Yönetim Kurulu Üyesi,
Fatih Ören (Ören Kauçuk) Yönetim Kurulu Üyesi,


Denetim kurulu;
Nejat Demiriz (Demiriz Endüstri) Denetim Kurulu Başkanı,
Kerim Kenan Şimşek (Akyol Nalburiye) Denetim Kurulu Üyesi,
Adife Aykaç (Natura Savunma) Denetim Kurulu Üyesi seçildi.


Yeni Yönetim Kurulunu temsilen söz alan Karadağ Kauçuk firma temsilcisi Cenk Çınarbaş, geçmiş dönem yönetim kuruluna gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür ederek yeni dönemde kümeyi daha ileriye taşımak için çalışacaklarını kaydetti.

İlgili Görseller