DFD Projesi

Ankara Kalkınma Ajansı DFD(Doğrudan Faaliyet Desteği) kapsamında gerçekleştirdiğimiz "Kauçuk Atıklarının Geri Dönüştürülerek Ekonomiye Kazandırılması Potansiyelinin Araştırılması ve Fizibilite Çalışması" adlı projemizi tamamlamış bulunmaktayız. Bu süreçte,

 

  • Uzmanımızın da katıldığı toplantılar yapılmış,
  • Kırıkkale, Sakarya ve Tokat'a tesis ziyaretleri yapılmış,
  • Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Doç. Dr. Bağdagül Karaağaç ile toplantı düzenlenmiş,
  • Çin'deki kimyasal metodu incelemek üzere kimyasaldan numune getirtilmiştir.

DFD projemiz mayıs ayında tamamlanmıştır.