Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, kauçuk sektöründe hizmet veren ve değer zincirinde yer alan üye firmalardan oluşmaktadır. Kamu, Üniversite ve Sanayi işbirliği hedefiyle oluşan kümelenme ailesinin bir üyesi olarak sektörün kalkınması ve uluslararası platformda daha büyük pay sahibi olabilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz.