Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Proje Yöneticisi

+90 312 385 50 90 (1136)       ozum.ozelge@ostim.org.tr     
İletişim Bilgileri